Η Ιστός Ανανεώσιμες στοχεύει στην ανάπτυξη μέσω της έρευνας και καινοτομίας. Πέραν της χρήσης των πιο σύγχρονων λογισμικών και τεχνολογιών για την εκτίμηση του αιολικού και ηλιακού δυναμικού (CFD, actuator disk, Lidar, SPN1 global and diffuse irradiance) έχουν αναπτυχθεί εσωτερικοί κώδικες προγραμματισμού για ανάλυση, επικύρωση μετρήσεων καθώς και για άντληση μακροχρόνιων δεδομένων ανέμου από επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

Επιπρόσθετα εξελίσσουμε πλωτό σταθμό μέτρησης αιολικού δυναμικού. Ο πλωτός σταθμός της Ιστός αποσκοπεί να καλύψει το κενό που υπάρχει σε χαμηλού κόστους αξιόπιστες υπεράκτιες ανεμολογικές μετρήσεις σε μέσο ύψος (έως 40m). Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να υπάρχει καλύτερη αποτύπωση της χωρικής μεταβολής του αιολικού δυναμικού σε μεγάλα θαλάσσια πολύγωνα και σε συνδυασμό με ένα κινούμενο πλωτό Lidar θα υπάρχει ακριβέστατη αποτύπωση του αιολικού δυναμικού ενός παράκτιου-υπεράκτιο έργου.

espa banner greek espa banner english