ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ

Vector A100LK ή LM

 • Ταχύτητες λειτουργίας: 0.2m/s έως 75+ m/s (146Kts)
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 70°C
 • Τάση λειτουργίας: 4.75V έως 28V DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: max 1.3mA
 • Σήμα εξόδου: παλμικό (0V/4V)
 • -A100LK 10Hz ανά Knot
 • -Α100LM 10Hz ανά m/s
anemometer vector

Vector A100K ή Μ

 • Ταχύτητες λειτουργίας: 0.2m/s έως 75+ m/s (146Kts)
 • Θερμοκρασία λειτουργίας:-50°C έως +70°C
 • άση λειτουργίας:10 έως 30V DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 30mA στα 12V DC
 • Σήμα εξόδου: παλμικό (0V/4V)
 • -Α100L: 10Hz ανά Knot
 • -Α100M: 10Hz ανά m/s
wind measurment

NRG#40C

 • Ταχύτητες λειτουργίας: 1m/s έως 96m/s
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως 60°C
 • Τάση εξόδου: max 12V από κορυφή σε κορυφή (στα 60Hz)
 • Σήμα εξόδου: A/C χαμηλής τάσης με συχνότητα ανάλογη
  της ταχύτητας ανέμου.
anemometer nrg40c

NRG#40H

 • Ταχύτητες λειτουργίας: 1m/s έως 96m/s
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως 60°C
 • Τάση λειτουργίας:5V έως 24V DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: max 9mA
 • Σήμα εξόδου: Παλμικό ανάλογο της ταχύτητας ανέμου.
anemometer nrg40c

THIES FIRST CLASS (ΘΕΡΜ.)

 • Ταχύτητες λειτουργίας: 0.3m/s έως 75m/s
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -50°C έως +80°C
 • Τάση λειτουργίας: 3.3V έως 24V DC
 • Σήμα εξόδου: Παλμικό ανάλογο της ταχύτητας ανέμου
 • Τροφοδοσία θέρμανσης: 24V DC ή AC
 • Ισχύς θέρμανσης: 25W.
anemometer firstclass thi

THIES FIRST CLASS

 • Ταχύτητες λειτουργίας: 0.3 m/s έως 75m/s
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -50°C έως +80°C
 • Τάση λειτουργίας: 3.3V έως 24V DC
 • Σήμα εξόδου: Παλμικό ανάλογο της ταχύτητας ανέμου.
anemometer firstclass thi

Ανεμοδεικτες

NRG#200P

 • Εύρος μέτρησης: 360°, συνεχόμενη περιστροφή
 • Κατώφλι απόκρισης άνεμο από 1m/s.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C έως +60°C
 • Τάση λειτουργίας: 1V έως 15V DC
 • Σήμα εξόδου: Αναλογικός ροοστάτης DC αντίστασης 10kΩ
anemodeiktis nrg

W200P/L

 • Εύρος μέτρησης: 360°, συνεχόμενη περιστροφή
 • Κατώφλι απόκρισης άνεμο από 0.5m/s.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -30°C έως 70°C
 • Τάση λειτουργίας: 1V έως 5V DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: max 10 mA (50μA προτ.)
anemodeiktis w200

Θερμομετρα

Vector PT100-T351PX

 • Εύρος μέτρησης: -50°C έως +70°C.
 • Τάση λειτουργίας: 1V έως 5V DC ή διακοπτόμενο DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 1mA max
 • Σήμα εξόδου: Γραμμικό αναλογικό
vector Thermometer

NRG#110S

 • Εύρος μέτρησης: -40°C έως 52.5°C
 • Τάση λειτουργίας: 5V έως 12V DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 0.3mA max
 • Σήμα εξόδου: Γραμμικό αναλογικό
nrg110s

PT100 Ιστός Ανανεώσιμες. (Νέο)

 • Εύρος μέτρησης: -50° έως +60°C
 • Τάση λειτουργίας: 1V έως 5V DC ή διακοπτόμενο DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 1mA max
 • Σήμα εξόδου: Γραμμικό αναλογικό
ISTOS PT 100

Αισθητήρες Βαρομετρικής Πίεσης

NRG#BP20

 • Εύρος μέτρησης:15 kPa έως 115 kPa
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 10°C έως 50°C για μέγιστη ακρίβεια.
 • Τάση λειτουργίας: 7V έως 35V DC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 15mA max. (8 mA τυπικό)
nrg barometer

DRUCK LTD RPT410V

 • Εύρος μέτρησης: 59.2 kPa έως 110 kPa
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 60°C
 • Τάση λειτουργίας: 9.5V έως 25VDC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 6mA
druck barometer

Αισθητήρες Θερμοκρασίας/Σχετικής υγρασίας

MP101 ROTRONIC AG + ΚΛΩΒΙΣΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ)

 • Εύρος μέτρησης: 0 έως 100% RH
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως +60°C
 • Τάση λειτουργίας: 4.8V έως 30.0V DC
 • Σήμα εξόδου: 0V έως 1V DC γραμμικό
 • Κατανάλωση λειτουργίας: <10mA
 • Χρόνος απόκρισης: 10sec.
ROTRONIC

Αισθητήρες Σχετικής υγρασίας

NRG RH-5

 • Εύρος μέτρησης: 5 έως 95% RH
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -40ºC έως +54ºC
 • Τάση λειτουργίας: 10V έως 36V DC
 • Σήμα εξόδου: Γραμμικό αναλογικό 0V έως 5V
 • Κατανάλωση λειτουργίας: στα 12V 1.2mA
humidity sensor

Αισθητήρες Ηλιακής ακτινοβολίας

SP LITΕ (πυρανόμετρο)

 • Φάσμα μέτρησης: 0.4 έως 1.1 µm μήκος κύματος
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC έως +70ºC
 • Χρόνος απόκρισης: < 1sec
 • Σήμα εξόδου: Γραμμικό αναλογικό 0V έως 5V
sunlight sensor

Κλισιόμετρα

Σύμμετρον

 • Εύρος μέτρησης: Λειτουργεί σε κάθε κλίση
 • Τάση λειτουργίας: 6 έως 18VDC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 8mA
 • Σήμα εξόδου (κλίση): 0~2.5V ή 0~5V, -90° έως +90°
 • Σήμα εξόδου(αζιμούθιο): 0~2.5V ή 0~5V, 0° έως +360°
klisiometro

Χρονοδιακόπτες

Ιστός Ανανεώσιμες

 • Χαρακτηριστικά: Διακόπτει μια φορά το εικοσιτετράωρο προκειμένου το modem να κάνει αυτόματα reset.
 • Τάση λειτουργίας: 9 έως 15VDC
 • Κατανάλωση λειτουργίας: 8mA
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -50 ºC έως +70 ºC
switch

Καταγραφικά

Stylitis-41

 • Κατασκευαστής: SYMMETRON
 • Χαρακτηριστικά: Αυτόνομο καταγραφικό που λειτουργεί με μπαταρία, με απλό λειτουργικό περιβάλλον. Συμβατό με τους περισσότερους τύπους αισθητήρων. Λαμβάνει μετρήσεις ανά sec. Με δωρεάν λογισμικό stylitis explorer.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -30ºC έως +70ºC
 • Αναλογικές είσοδοι: 4, των 12 bit έκαστη.
 • Είσοδοι απαριθμητών: 3, των 16 bit έκαστη.
 • Καταγραφή σε εξωτερική μνήμη Compact Flash έως 2GB.
stylitis 41

Stylitis-10

 • Κατασκευαστής: SYMMETRON
 • Χαρακτηριστικά: Αυτόνομο καταγραφικό που λειτουργεί με μπαταρία. Λαμβάνει μετρήσεις ανά sec. Με δωρεάν λογισμικό opton και auto connect.
 • 7 είσοδοι τάσης/ρεύματος/θερμοκρασίας/ψηφιακές.
 • Είσοδοι απαριθμητών: 1 ή 2.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη Flash 4MB.
 • Δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε e-mail
 • Δυνατότητα έκδοσης:
  • με GSM /GPRS modem.
  • με GSM /GPRS modem & μονάδα GPS.
  • με Ethernet.
  • με WiFi.
 • Δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρων MODBUS RTU (RS-485) και SDI-12.
stylitis10

CR-800

 • Κατασκευαστής: Campbell Scientific
 • Χαρακτηριστικά: Αυτόνομο καταγραφικό που λειτουργεί με μπαταρία. Λαμβάνει μετρήσεις ανά sec.
 • Αναγκαίο Λογισμικό: LoggerNet ή PC400 (όχι δωρεάν) Πλήρως προγραμματιζόμενο με script.
 • Ρυθμός καταγραφής: έως 100Hz.
 • Αναλογικές είσοδοι: 3 διαφορικές(ή 6 μονές), των 13bit έκαστη.
 • Είσοδοι απαριθμητών: 6, των 24 bit έκαστη.
 • Ψηφιακές είσοδοι : 4 θύρες που προγραμματίζονται ως ψηφιακές είσοδοι ή ως απαριθμητές.
 • Καταγραφή σε εσωτερική μνήμη 4MB.
 • Δυνατότητα αποστολής δεδομένων με e-mail
CR 800

Βροχόμετρα

Ιστός Ανανεώσιμες RainMan Mk1

Μηχανικά Τμήματα

 • Πλαστικός κάδος μέτρησης.
 • Μαγνητικός αισθητήρας reed switch IP67.
 • Σώμα από ανοδειωμένο αλουμίνιο.
 • Χωνί άνω μέρος: πλαστικό – κάτω μέρος: πλαστικό.
 • Ενδιάμεσα φίλτρο inox.

Προδιαγραφές

 • Ανάλυση μέτρησης: 0.03mm ανά ανατροπή.
 • Έξοδος: Τετραγωνικός παλμός με κάθε κλείσιμο της μαγνητικής επαφής.
 • Διαστάσεις Φ200mm Χ 550mm.
 • Βάρος: 2kgr.

Κατεβάστε το Τεχνικό εγχειρίδιο

rainman mk2
espa banner greek espa banner english