Αιολική Ενέργεια

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού της Ιστός Ανανεώσιμες παρέχουμε όσα χρειάζονται για την ανάπτυξη ενός μεγάλου ή μικρού έργου.

Από την προκαταρκτική επιλογή της θέσης ενός έργου εντός της περιοχής ενδιαφέροντος του πελάτη, τις αρχικές μετρήσεις αιολικού δυναμικού με δεκάμετρο ή εικοσάμετρο ιστό, την έκδοση πιστοποιητικού μετρήσεων, την ενεργειακή μελέτη βέλτιστης χωροθέτησης των ανεμογεννητριών και την αδειοδότηση του έργου έως και τον επιμελή τεχνικό έλεγχο και αξιολόγηση ενός ωριμότερου έργου αποτελούμε πολύτιμο συνεργάτη για κάθε σοβαρό επενδυτή.

Ιδιαιτερότητα των έργων αιολικής ενέργειας είναι η ευαισθησία της βιωσιμότητάς τους ως προς το ενεργειακό δυναμικό (άνεμος) σε αντίθεση με άλλες μορφές ΑΠΕ, όπου το δυναμικό (π.χ. Ηλιακή ακτινοβολία) είναι εύκολα προβλέψιμο. Ειδικά για έργα μέσου και χαμηλού αιολικού δυναμικού σε έντονο ανάγλυφο, όπως η πλειονότητα πλέον των υπό ανάπτυξη έργων στην ηπειρωτική Ελλάδα, είναι πολύ σημαντική η εξακρίβωση της μακροχρόνιας κατανομής της ταχύτητας του ανέμου στο ύψος της πλήμνης της ανεμογεννήτριας. Για παράδειγμα, σε έργο με μέση ταχύτητα 6m/s (c=6.69m/s, k=1.6, όπου c συντελεστής κλίμακος και k συντελεστής μορφής της κατανομής Weibull) μία απόκλιση 5% στην εκτίμηση της μέσης ταχύτητας στο ύψος της πλήμνης σημαίνει απόκλιση 10.5% (!!!) στην ετήσια παραγωγή ενέργειας (για τυπική Α/Γ 2MW μεταβλητών στροφών). Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, αυτό δε συμβαίνει σε περιπτώσεις υψηλού αιολικού δυναμικού, όπου η ίδια απόκλιση, έχει ως αποτέλεσμα απόκλιση μόνο 6.5% στην ετήσια παραγωγή.
Επιπρόσθετα, η χωρική μεταβολή του αιολικού δυναμικού εκτιμάται δύσκολα κατά μήκος ενός μεγάλου αιολικού πάρκου χωρίς επιπρόσθετους ιστούς ή εξελιγμένα μοντέλα ρευστομηχανικής, ειδικά σε έντονα ανάγλυφα, όπου οι κλασικοί γραμμικοί κώδικες (MS-Micro, WaSP) αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Η εταιρεία μας έχοντας εμπεδώσει όλα τα παραπάνω ακολουθεί πάντα τους κανόνες του Measnet, όταν της ζητείται η λεπτομερής εκτίμηση του αιολικού δυναμικού ενός έργου. Οι υπηρεσίες της Ιστός Ανανεώσιμες προσανατολίζονται στην μείωση των αβεβαιοτήτων στην εκτίμηση του αιολικού δυναμικού στο ύψος της πλήμνης των μοντέρνων Α/Γ, ώστε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να αυξάνει τη βεβαιότητά του ως προς την βιωσιμότητα του υπό ανάπτυξη αιολικού πάρκου. Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία μας προσφέρει τις πιο σύγχρονες και τεχνολογικά άρτια λύσεις για ακριβείς μετρήσεις και ορθή εκτίμηση του αιολικού δυναμικού στο ύψος των απαιτήσεων του πελάτη:


Ανεμολογικές Μετρήσεις από το διαπιστευμένο εργαστήριό μας σύμφωνα με το ISO-17025:

  • Εγκατάσταση & πιστοποίηση εγκατάστασης ιστών σύμφωνα με IEC-61400-12-1
  • Συντήρηση και παρακολούθηση εγκατεστημένων ιστών

Μετρήσεις κατακόρυφου προφίλ διάτμησης ανέμου (wind shear) με LIDAR από τα 10m έως και τα 200m


Ενεργειακές Μελέτες με Πρόγραμμα Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής WindSim®Συμβουλευτικές Υπηρεσίες