ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σωληνωτοί Ιστοί


Σωληνωτοί Ιστοί


Διάμετρος Ύψος Προδιαγραφές
Φ90mm 10m πάχος 2.7mm, εν θερμώ γαλβανισμένος
Φ130mm 20m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος
Φ130mm 30m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος
Φ152mm 30m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος
Φ152mm 40m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος
Φ152mm 40m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος, βαμμένος άσπρος - κόκκινος

Ενισχυμένοι Σωληνωτοί Ιστοί


Διάμετρος Ύψος Προδιαγραφές
Φ152mm 40m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος, βαμμένος άσπρος-κόκκινος με σταυρούς ενίσχυσης.
Φ152mm 54m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος, βαμμένος άσπρος-κόκκινος με σταυρούς ενίσχυσης.
Φ152mm 60m πάχος 2.5mm, χάλυβας S-350, ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος, βαμμένος άσπρος-κόκκινος με σταυρούς ενίσχυσης.