Προσωπικό-Τεχνογνωσία


Η μελετητική ομάδα της Ιστός Ανανεώσιμες συμμετέχει σε εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας WindSim® στο Tønsberg Νορβηγίας.

Η στελέχωση της Ιστός Ανανεώσιμες έχει γίνει από άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες και μηχανικούς (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Βασικός στόχος της εταιρείας είναι να υπάρχει άρτια συνεργασία μεταξύ των μελών της Ιστός Ανανεώσιμες και διοίκηση και υπάλληλοι να εργάζονται σαν μία ομάδα με κοινό όραμα.

Το επιστημονικό προσωπικό εκπαιδεύεται ανελλιπώς στα θέματα της ποιότητας, των μετρήσεων και τεχνικών θεμάτων με συμμετοχή σε εσωτερικά αλλά και εξωτερικά σεμινάρια (Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, WindSim Νορβηγία, ΕΛΕΜΚΟ κ.α.).