Συνεργεία Εγκατάστασης


Η Ιστός Ανανεώσιμες διαθέτει δύο οχήματα 4Χ4 pick-up ειδικά διαμορφωμένα για τη μεταφορά των ιστών σε δυσπρόσιτα σημεία καθώς και ένα φορτηγό 3.5 τόνων για οργανωμένες αποστολές εγκατάστασης ιστών.

Επίσης, διαθέτει υδραυλικό σύστημα πάκτωσης αγκυρίων με πιστοποίηση της αντοχής έλξης, το οποίο είναι κατάλληλο για τους ψηλότερους δικτυωτούς ιστούς.

Η εγκατάσταση κάθε μετρητικού ιστού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IEC-61400-12-1 και πιστοποιείται από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Τα δύο συνεργεία εγκατάστασης είναι εξοπλισμένα και εκπαιδευμένα για την εγκατάσταση ιστών στα δύσκολα σημεία του Ελληνικού ανάγλυφου.