• Σας υποστηρίζουμε σε κάθε βήμα της επένδυσής σας

Αιολική Ενέργεια

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αξιολόγηση έργων – Εκτενής Τεχνική Αξιολόγηση

Η Ιστός Ανανεώσιμες μπορεί να αναλάβει την εκτενή τεχνική αξιολόγηση και έλεγχο έργων ΑΠΕ.

Η αξιολόγηση μπορεί να ανατεθεί από τον επενδυτή ή από χρηματοπιστωτικούς φορείς σε οποιοδήποτε φάση ωριμότητας του έργου. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται και ελέγχονται είναι η πληρότητα της αδειοδοτικής διαδικασίας, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός, ο προϋπολογισμός καθώς και η κατασκευή του έργου βάσει του προδιαγεγραμμένου σχεδιασμού.

Όταν πρόκειται για έργα που ήδη λειτουργούν συλλέγονται στοιχεία των ενεργειακών (και οικονομικών επιδόσεων), αναλύονται και συγκρίνονται με τα αποτελέσματα των μελετών βιωσιμότητας πριν την λειτουργία τους, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις και να εκτιμηθούν οι αιτίες απόκλισης και να διερευνηθεί εάν υπάρχουν επιπλέον παράγοντες ρίσκου.

Τέλος, γίνεται αναφορά της λειτουργικής κατάστασης του εξοπλισμού του έργου.

Επιπλέον για τα αιολικά πάρκα, η αξιολόγηση περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Αξιολόγηση χωροθέτησης (έλεγχος χωροθέτησης ανεμογεννητριών βάσει του προτύπου IEC-61400-1, του ειδικού χωροταξικού πλαισίου και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων)
  • Ενεργειακή αξιολόγηση (διερεύνηση και εξακρίβωση αιολικού δυναμικού με εγκατάσταση υψηλών ιστών ή με χρήση LIDAR, πάντα ακολουθώντας του κανόνες του MEASNET)
  • Αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων και προϋπολογισμού του έργου
  • Έλεγχο βιωσιμότητας και μελέτη ευαισθησίας στους αστάθμητους παράγοντες.

Διαδικασίες αδειοδότησης

Σύνταξη και υποβολή φακέλων για την χορήγηση των απαιτούμενων αδειών:

  • Φάκελος Άδειας Παραγωγής και τεύχος συμβατότητας με το ειδικό χωροταξικό.
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Φάκελος αιτήματος για Προσφορά Όρων Διασύνδεσης από ΔΕΣΜΗΕ.

Αναλαμβάνουμε την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων.

Η εταιρεία μας διαθέτει μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 για την εκπόνηση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών.