Αιολική Ενέργεια

Κιτ ιστού για μικρές ανεμογεννήτριες

LeWL καταγραφικό ανέμου


Οι αξιόπιστες ανεμολογικές μετρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την προκαταρκτική αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής και χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από επαγγελματίες για μικρής κλίμακας έργα.

  • Πιστοποιημένος σχεδιασμός και αξιοπιστία.

Κατασκευάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

  • Ολοκληρωμένη λειτουργικότητα του συστήματος σε έναν απλό και συμπαγή σχεδιασμό.

Το καταγραφικό ανέμου επιτρέπει δύο ταυτόχρονες εισόδους για ανεμόμετρα και μια ξεχωριστή για ανεμοδείκτη. Αυτό δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την προς εξέταση περιοχή όπως την καθ’ ύψος μεταβολή και την απόδοση μετρώντας σε διαφορετικά ύψη (μερικές φορές μια διαφορά 5 μέτρων μπορεί να κάνει διαφορά 500KWh ανά μήνα, με την ίδια ανεμογεννήτρια).

  • Γρήγορη και λεπτομερή καταγραφή δεδομένων.

Εύκολη εισαγωγή σε κάθε επαγγελματικό πρόγραμμα ανάλυσης ανέμου. Το καταγραφικό επιτρέπει γρήγορη καταγραφή και ευέλικτα χρονικά διαστήματα με σκοπό να επιτρέπει τη λεπτομερέστερη και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των ανεμολογικών δεδομένων.

  • Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα πάρω τα μέγιστα από την επένδυσή μου;

Το καταγραφικό LeWL , μετρά όλες τις απαιτούμενες τιμές ανέμου, με σκοπό τη βοήθεια στην επιλογή όχι μόνο της σωστής περιοχής αλλά και της σωστής ανεμογεννήτριας.


Το σετ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για να πραγματοποιήσετε τις μετρήσεις σας.

Το προσφερόμενο σετ αποτελείται από:


✓Σωλήνες γαλβανισμένους Φ70 με μανίκι συναρμολόγησης.


✓Σετ τεσσάρων αγκυρίων από μπετόβεργα για πάκτωση ακόμα και σε βράχο.


✓Δύο επίπεδα επιτόνων με 4 συρματόσχοινα το καθένα και ειδικό πιατάκι πρόσδεσης.


✓Καταγραφικό LeWL


✓Ανεμολογικά όργανα Davis