ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κιτ ιστού για μικρές ανεμογεννήτριες

Το προσφερόμενο σετ αποτελείται από:

  • Σωλήνες γαλβανισμένους Φ70 με μανίκι συναρμολόγησης.
  • Σετ τεσσάρων αγκυρίων από μπετόβεργα για πάκτωση ακόμα και σε βράχο.
  • Δύο επίπεδα επιτόνων με 4 συρματόσχοινα το καθένα και ειδικό πιατάκι πρόσδεσης.
  • Καταγραφικό LeWL.
  • Ανεμολογικά όργανα Davis.