Εταιρικό Προφίλ


Η ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ιδρύθηκε το 2006 από νέους ανθρώπους που εργάζονται επί σειρά ετών στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η νομική της μορφή είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Κύριο αντικείμενο μας είναι η διεξαγωγή πιστοποιημένων μετρήσεων Αιολικού Δυναμικού, η μελέτη και εκτίμηση του αιολικού δυναμικού με εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία (WindSim), καθώς και οι μετρήσεις και η αξιολόγηση του δυναμικού άλλων μορφών ΑΠΕ.

Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και σε όλη την ανατολική Μεσόγειο έχοντας εγκαταστήσει πάνω από 150 ανεμολογικούς ιστούς από 10m έως και 80m και έχοντας την εποπτεία κατά μέσο όρο 80 σταθμών.

Παρέχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμού για περιβαλλοντικές και ανεμολογικές μετρήσεις. Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών. Έτσι, όλοι οι ανεμολογικοί ιστοί (σωληνωτοί και δικτυωτοί) έχουν αναπτυχθεί και κατασκευάζονται από την εταιρεία μας.

Ως προς τα αισθητήρια όργανα έχουμε αναπτύξει ένα θερμοκρασιακό αισθητήρα PT-100 με σκίαστρο, ο οποίος είναι εφάμιλλος σε απόδοση με τους αντίστοιχους αισθητήρες επώνυμων οίκων.

Ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, διαθέτουμε ένα σύστημα LIDAR για μέτρηση του αιολικού δυναμικού και εξακρίβωση του κατακόρυφου προφίλ του ανέμου.

Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις στον χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων, η Ιστός Ανανεώσιμες ΕΠΕ αξιοποιεί την τεχνογνωσία της αναλαμβάνοντας την υλοποίηση Φ/Β συστημάτων σε στέγες από το μηδέν με το κλειδί στο χέρι.