• Προστατεύστε το περιβάλλων
 • Αποκτείστε επιπλέον εισόδημα!

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Επενδύστε με ευθύνη για το μέλλον του πλανήτη, γιατί…

Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, μαζί με την εξοικονόμηση ενέργειας, αποτελεί τη μόνη διέξοδο για την αποτροπή των κλιματικών αλλαγών που απειλούν σήμερα τον πλανήτη.

Προτιμήστε τα φωτοβολταϊκά, γιατί…

Τα φωτοβολταϊκά έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • μηδενική ρύπανση
 • αθόρυβη λειτουργία
 • αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής (που ξεπερνά τα 30 χρόνια)
 • ανεξαρτησία από την τροφοδοσία καυσίμων για τις απομακρυσμένες περιοχές
 • δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες
 • ελάχιστη συντήρηση

Το πρόγραμμα επιδότησης της κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκά στις στέγες


Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι ιδιοκτήτες του Φ/Β συστήματος, θα πρέπει, είτε να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο, στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε να τους παραχωρηθεί ο χώρος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο. Δεν απαιτείται έγκριση μικρών εργασιών από την πολεοδομία, ενώ όλη η διαδικασία αδειοδότησης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού διαρκεί το πολύ 2 μήνες.

Εμπειρία της Ιστός Ανανεώσιμες


Η εταιρεία Ιστός Ανανεώσιμες Ε.Π.Ε έχει πενταετή εμπειρία στον τομέα των ΑΠΕ. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταστήσει πάνω από 150 αυτόνομους μετεωρολογικούς ιστούς, οι οποίοι τροφοδοτούνται αποκλειστικά με φωτοβολταϊκά πλαίσια, αποκτώντας μεγάλη εμπειρία στα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα. Στο ενεργητικό της Ιστός Ανανεώσιμες έχει εγκατεστημένα αρκετά φωτοβολταϊκά σε στέγες στο νομό Αττικής, στέγη 10kW στο νομό Καρδίτσας καθώς και ένα υβριδικό αυτόνομο σύστημα με φωτοβολταϊκά 1.38kW και μικρή ανεμογεννήτρια 300W.

Αναλαμβάνουμε:


Τη δωρεάν αυτοψία στη στέγη σας, προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος και η χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

 • Την σύνταξη της αίτησης για τη ΔΕΗ και τη συγκέντρωση όλων των τεχνικών επισυναπτόμενων εγγράφων.
 • Την κατάθεση της αίτησης και την παρακολούθηση της διαδικασίας σύνδεσης.
 • Παρουσία κατά την αυτοψία από τη ΔΕΗ για την τοποθέτηση του νέου ρολογιού.
 • Την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Τη διεξαγωγή δοκιμαστικού ελέγχου της εγκατάστασης και την παράδοση αυτής στους υπαλλήλους της ΔΕΗ.

Η Ιστός Ανανεώσιμες προτείνει για την εγκατάστασή σας ελληνικά φωτοβολταϊκά πλαίσια πρώτα από όλα για την υψηλή ποιότητα και κορυφαία απόδοσή τους. (Υπάρχει και συμπληρωματικό λόγος... διαβάστε σχετικό άρθρο άρθρο )