Υβριδικά Συστήματα - Έργα

Η Ιστός Ανανεώσιμες υλοποιεί έργα υψηλής απόδοσης και ποιότητας.

Αυτόνομο Σύστημα του Διεθνούς Αερολιμένα


Η Ιστός Ανανεώσιμες υλοποίησε με επιτυχία την αναβάθμιση 5 αυτόνομων συστημάτων του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» με χρήση μικρών ανεμογεννητριών. Τα εν λόγω συστήματα βρίσκονται πάνω σε υψώματα πέριξ του αεροδρομίου και τροφοδοτούν εκτός των άλλων ισχυρούς φανούς εμποδίων αεροπλοΐας (Obstacle Lights), οι οποίοι προειδοποιούν τα διερχόμενα αεροπλάνα για την ύπαρξη των υψωμάτων.
Τα αυτόνομα συστήματα πριν την αναβάθμισή τους τροφοδοτούνταν από συστοιχία φωτοβολταϊκών πλαισίων με αποθήκευση της περίσσιας της ενέργειας σε μπαταρίες. Όμως, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, αδυνατούσαν να καλύψουν επαρκώς τα φορτία εξαιτίας της μικρής ηλιοφάνειας και της μεγάλης διάρκειας της νύχτας αυτούς τους μήνες.


Η εταιρεία μας πρότεινε την αναβάθμιση των συστημάτων και μετατροπή τους σε υβριδικά με εισαγωγή μικρών ανεμογεννητριών. Επειδή οι εξεταζόμενοι σταθμοί, έχουν μερικό φορτίο την ημέρα, ενώ τη νύχτα (οπότε δεν υπάρχει παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά) λειτουργούν υπό μέγιστο φορτίο, καθώς και επειδή το ενδεχόμενο ταυτόχρονης πυκνής νέφωσης και άπνοιας είναι πολύ μικρό, η καλύτερη λύση για μέγιστη αυτονομία τέτοιων συστημάτων είναι η μετατροπή τους σε υβριδικά συστήματα με παράλληλη εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών δίπλα στο υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα.Με τον όρο Υβριδικό Σύστημα εννοούμε ένα σύστημα που συνδυάζει τουλάχιστον 2 διαφορετικές τεχνολογίες ΑΠΕ και ένα σύστημα αποθήκευσης.

Έπειτα από ενδελεχή μελέτη και προσομοίωση της λειτουργίας των αυτόνομων συστημάτων με χρήση ανεμολογικών δεδομένων από 2 ιστούς στην περιοχή των μεσογείων έγινε η βέλτιστη διαστασιολόγηση των υπό εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Βασικό εργαλείο της μελέτης ήταν το εξειδικευμένο πρόγραμμα ρευστομηχανικής WindSim που αποτελεί ένα από τα κορυφαία προγράμματα ανάλυσης ροής για αιολικά πάρκα. Δοθέντων των ανεμολογικών μετρήσεων δημιουργήθηκε αιολικός χάρτης στο ύψος των 6m ώστε να προβλεφθούν και αναπαραχθούν οι χρονοσειρές παραγωγής των ανεμογεννητριών αναλόγως με τη θέση κάθε σταθμού.Η λειτουργία των αυτόνομων συστημάτων προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ηλιακής ακτινοβολίας – παραγωγής των Φ/Β πλαισίων για την περιοχή των Σπάτων και τις ωριαίες χρονοσειρές ταχύτητας ανέμου για κάθε μία από τις πέντε θέσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην προσομοίωση των ηλεκτρικών συσσωρευτών – μπαταριών, με ρεαλιστική απεικόνιση της κατάστασης φόρτισης (SOC) και διόρθωση βάσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της έντασης φόρτισης – εκφόρτισης. Τέλος, ειδική μέριμνα δόθηκε στην προσομοίωση της λειτουργίας των μικρών Α/Γ, λαμβάνοντας υπόψη την καμπύλη ισχύος από τον κατασκευαστή ή από εργαστηριακές μετρήσεις.Έπειτα από διάφορες προσομοιώσεις για τις διάφορες θέσεις, η βέλτιστη λύση αφορούσε μία ανεμογεννήτρια air-breeze των 160W σε κάθε ένα από τα πέντε συστήματα.
Δεκαπέντε μέρες μετά την ανάθεση ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο σχεδιασμός των συστημάτων αναβάθμισης με τις κατάλληλες διατάξεις προστασίας.
Τέλος, τον Μάη του 2013 πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση των μικρών ανεμογεννητριών μαζί με την αναβάθμιση της αντικεραυνικής προστασίας των σταθμών...Από τότε και ειδικά τους μήνες Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2013 και Ιανουάριο του 2014, τα υβριδικά συστήματα λειτούργησαν χωρίς προβλήματα καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες φορτίου και επαληθεύοντας την διαστασιολόγησή μας.


Η εταιρεία Ιστός Ανανεώσιμες αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, διαστασιολόγηση, προμήθεια και κατασκευή οποιοδήποτε αυτόνομου συστήματος για την κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών.