Υβριδικά Συστήματα


Τα ασθενή αυτόνομα δίκτυα των νησιών είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε διαταραχές με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα ευστάθειας στη λειτουργία μεγάλων ανεμογεννητριών. Συνεπώς, επιβάλλεται να αναζητηθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης της φθηνής αιολικής ενέργειας στο χώρο των νησιών και συστήματα βέλτιστης συνεργασίας των πετρελαϊκών με τις αιολικές μονάδες με στόχο την μεγιστοποίηση της οικονομικής διείσδυσης της αιολικής ενέργειας. Τέτοια συστήματα είναι τα υβριδικά…

Η εταιρεία Ιστός Ανανεώσιμες αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, διαστασιολόγηση, προμήθεια και κατασκευή οποιοδήποτε αυτόνομου συστήματος για την κάλυψη των ενεργειακών σας αναγκών.

Δείτε τα έργα μας.