ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει με τον πλήρη εξοπλισμό για τις ανεμολογικές μετρήσεις καθώς και για άλλες περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. θερμοκρασία).

Μερικά από τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί και βιομηχανοποιηθεί εξολοκλήρου από την εταιρεία μας (ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ).