ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ

Ευαγγελίου 8
Μαρκόπουλο
Αττικής 19 003

+30 22990 24064
+30 22990 24054

Για γενικές πληροφορίες: info@istos-lab.gr
Για αποστολή βιογραφικών: cv@istos-lab.gr
Για έκφραση παραπόνων: complaints@istos-lab.gr